تریلر لبه دار سه محور - بالونی


گروه صنعتی آریا تریلر در سال 1386 به منظور توسعه و متمرکز نمودن فعالیت های تولیدی انواع تریلر و اتاق بار تاسیس گردید.

این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.
این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.

            

 

 

     تریلر ترانزیت دو محور - قیچی فنر


گروه صنعتی آریا تریلر در سال 1386 به منظور توسعه و متمرکز نمودن فعالیت های تولیدی انواع تریلر و اتاق بار تاسیس گردید.

این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.
این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.

            

 

 

     تریلر ترانزیت دو محور - بالونی


گروه صنعتی آریا تریلر در سال 1386 به منظور توسعه و متمرکز نمودن فعالیت های تولیدی انواع تریلر و اتاق بار تاسیس گردید.

این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.
این واحد با به کارگیری نیروهای متخصص و با توان فنی بالا، در حال حاضر در فضایی به مساحت 1000 متر مربع، فرآیند تولید تریلر و اتاق بار را با بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی انجام می دهد.

            

 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آریا تریلر می باشد.  طراحی و اجرا : افرنگ سپهر